Regulamin Akademii Jogi i Terapii Ruchem

 
I. OPŁATY
1.    Pierwsze zajęcia karnetowe w Akademii Jogi i Terapii Ruchem są bezpłatne (nie dotyczy zajęć specjalistycznych: joga dla osób 50+, dla kobiet w ciąży, dla mam z dziećmi).
2.    Karnet na zajęcia można nabyć tylko w sklepie internetowym, upoważnia on do uczestnictwa w dowolnej ilości zajęć w ciągu miesiąca kalendarzowego.
3.    Opłatę za pojedyncze zajęcia należy uiścić u prowadzących zajęcia.
4.    Na życzenie wystawiamy fakturę Vat.
5.    Nie zwracamy wpłaconych pieniędzy.

 
II. ZDROWIE
1.    Wszelkie dolegliwości zdrowotne, mające wpływ na praktykę należy zgłosić w formie pisemnego oświadczenia.
2.    W czasie zajęć należy przestrzegać zaleceń dotyczących problemów zdrowotnych, zapamiętać je oraz stosować się do nich przy każdym powtórzeniu ćwiczenia wymagającego dostosowania.
3.    Kobiety w czasie ciąży lub menstruacji powinny powiadomić o swoim samopoczuciu prowadzącego.
4.    W przypadku wystąpienia szczególnie niepokojących objawów w trakcie ćwiczeń (pogorszenie samopoczucia, mdłości, bóle kręgosłupa, stawów i chorych miejsc), należy przerwać wykonywane ćwiczenie
i zgłosić dolegliwość prowadzącemu.
5.    Wszelkie wątpliwości co do praktyki można wyjaśnić z prowadzącym w czasie wolnym przed lub po zajęciach.
6.    Akademia Jogi i Terapii Ruchem nie ponosi odpowiedzialności za uaktywnienie i zaostrzenie się schorzeń
i chorób, na które cierpią uczestnicy.
7.    Ryzyko związane z możliwością powstawania urazów ponosi wyłącznie uczestnik zajęć.

 
III. ZAJĘCIA
1.    Program każdych zajęć stanowi całość. Uczestnicy realizują go dokładnie zgodnie z instrukcjami podawanymi przez prowadzącego. Wszelkie zmiany wprowadzone do programu zajęć powinny być realizowane tylko za zgodą prowadzącego.
2.    Nie ma możliwości wejścia na salę po rozpoczęciu zajęć, ani opuszczenia jej przed ich zakończeniem.
3.    Nie należy rozpoczynać ćwiczeń po kilkugodzinnym pobycie w pełnym słońcu, po uczestniczeniu w innych formach pracy z ciałem (także po masażu i saunie), po spożyciu alkoholu.
4.    Do ćwiczeń należy przystępować minimum 3 godziny po dużym posiłku i 2 godziny po małym.
W trakcie ćwiczeń nie należy pić.
5.    Ćwiczy się boso, w stroju zapewniającym swobodę ruchów.
6.    Należy zachować szczególną ostrożność przy ćwiczeniach w których może dojść do kolizji między uczestnikami (np. stanie na rękach, buy augmentin online) oraz ćwiczeniach z wykorzystaniem lin, pasków, klocków, krzeseł itp.
7.    Nie należy pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego.
8.    Przed wejściem na salę należy wyłączyć telefony komórkowe.
9.    Po zakończeniu zajęć należy uporządkować salę odkładając używany sprzęt.
 
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Akademia Jogi i Terapii Ruchem nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków nie zawinionych przez Akademię Jogi. Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) uczestnicy mogą dokonać na koszt własny.
2.    Akademia Jogi i Terapii Ruchem nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz maty pozostawione na sali. Kosztowności, pieniądze, dokumenty należy zabierać na salę ćwiczeń.
3.    Uczestnictwo we wszelkich formach zajęciach organizowanych przez Akademię Jogi i Terapii Ruchem
jest jednocześnie zobowiązaniem do przestrzegania powyższego regulaminu.
4.    Nieprzestrzeganie regulaminu może doprowadzić do braku zgody na uczestnictwo w zajęciach.

 
Regulamin Akademi Jogi w formacie PDF

Para mejorar la potencia en los hombres, se puede comprar en línea el genérico de Cialis – un medicamento que contiene el ingrediente activo tadalafil. Se recomienda comunicarse con la pareja, conocer sus deseos, fantasías y preferencias, preocuparse por la comodidad y seguridad, prestar atención no solo al sexo, sino también a otros aspectos de la relación, como la comunicación, el apoyo y la comprensión mutua, para pasar un buen tiempo juntos.